ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมคลินิก

ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน Preventive Check Up

การไม่ป่วย ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโรคซ่อนอยู่ ตรวจก่อน รู้ก่อ...

Regenerative Signature

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกที่ละเอียดถึงระดับเซลล์ เพื่อวางแผนป...

Comprehensive Longevity 100

โปรแกรมการตรวจเช็กสุขภาพพิเศษเฉพาะบุคคล ให้คุณมีสุขภาพดีครบท...

Annual Health Check-up

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกเพื่อวางแผนให้คุณมีสุขภาพดีครบทุกมิต...

IV Drip

ทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ กับ 9 สูตร IV DRIP ที่ให้คุณ...

Micronutrient Management

รับประทานวิตามินอย่างไร ให้เหมาะสมกับผลเลือดของเรา ?

Natural Killer Cell

โปรแกรมตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องก...

วิตามินเฉพาะบุคคล (Customized Supplements)

เพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน วิตามินที่วางขายตามท้...

NK Cell Vaccine

การรักษาโดยใช้การผสมผสานกันระหว่างเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายข...

Food Intolerance

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงกว่า 232 ชนิด เพราะคุณอาจไม่เคย...

Anti-Aging Add-on Program

โปรแกรมการตรวจระดับวิตามินและฮอร์โมนที่มีความสำคัญกับร่างกาย

Hormone Screening

การตรวจคัดกรองฮอร์โมน

DEXA Scan

เพราะความอ้วน หรือ ผอม ดูเพียงภายนอกไม่ได้​ มาทำความรู้จักกั...

โปรแกรมตรวจ Adiponectin

เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักตัว หรือผู้ที่เสี่ยง...

Immune Signature

เพิ่มเกราะภูมิคุ้มกัน บำรุงสุขภาพ

Premium DNA Test

สุขภาพของคุณในอนาคต อยู่ในดีเอ็นเอของคุณ

Cancer Screening

การตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

Telomere length

โปรแกรมตรวจเทโลเมียร์ เพื่อวัดอายุและความเสื่อมสภาพของเซลล์ใ...

Weight Management

โปรแกรมการควบคุมน้ำหนัก เพราะการควบคุมน้ำหนักเป็นวิธีที่ให้ผ...

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์

ตรวจเช็กความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อา...

Microbiome

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ “Healthy Gut Healthy Life”

MRI Abdomen การตรวจช่องท้องแบบละเอียด

ดูแลและป้องกัน จากภายในสู่ภายนอก

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved