ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

 

“เพราะการออกกำลังกายคือยาที่ดีที่สุดของทุกคนและทุกวัย”

คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

 

    คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เป็นสถานที่ให้บริการที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย กายภาพบำบัด การฝึกออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด และหัตถบำบัด

 

    เมื่ออายุเพิ่มขึ้น การให้ความสำคัญกับความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการออกกำลังกายจึงให้ประโยชน์ต่อทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน  ที่นี่เราให้บริการตรวจร่างกายหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่อัตราการเผาผลาญและชีวเคมีของร่างกายไปจนถึงความยืดหยุ่นของข้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความสมบูรณ์ของหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้แนวทางของ ศาสตราจารย์ จิรี่ ดโวชัค (Jiri Dvořák, M.D.) ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิก

    เมื่อทำความเข้าใจสภาพพื้นฐานของแต่ละบุคคลอย่างละเอียดแล้ว ทีมแพทย์เฉพาะทางผู้ชำนาญการของ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จะกำหนดแผนการออกกำลังกายที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมให้แก่ผู้รับบริการ ดูแลโดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ เช่น กายภาพบำบัด เวชศาสตร์การกีฬาและแพทย์แผนไทยประยุกต์

 


โปรแกรมคลินิก

อ่านเพิ่มเติม
Musculoskeletal Therapeutic

โปรแกรมการออกกำลังกายที่ออกแบบเพื่อคุณ เพียงขยับเท่ากับสุขภา...

David Gym Solution

เครื่องมือออกกำลังกายที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารกล้ามเนื้อชั้น...

High-Intensity Laser Therapy (HILT)

บอกลาอาการปวดด้วย High-Intensity Laser Therapy (HILT)

Body Contouring

ยกกระชับ ควบคู่กับการออกกำลังกาย

นวดบำบัดกล้ามเนื้อ Medical Thai Massage

นวดโดยนักกายภาพบำบัด ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพจากสภากายภาพบำบ...

นวดและประคบสมุนไพร

การนวดบำบัดกล้ามเนื้อเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บปวดและใช้เทคนิคก...

Rehabilitation Program Ultrasound

อาการปวด-เมื่อย-ตึง ฟื้นฟูการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ ด้วยเครื...

Group Exercise การออกกำลังกายแบบกลุ่ม

โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบ เซอร์กิต เทรนนิ่ง (Cir...

โปรโมชั่น

อ่านเพิ่มเติม
BWC Musculoskeletal Therapeutic Program (MTP) คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

ซื้อ 10 ครั้ง รับเพิ่ม 2 ครั้ง พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม...

โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

แพ็กเกจ 10 ครั้ง รับเพิ่ม 1 ครั้ง

Group Exercise การออกกำลังกายแบบกลุ่ม คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มในรูปแบบ เซอร์กิต เทรนนิ่ง (Cir...

กายภาพบำบัด ด้วยเลเซอร์กำลังสูง คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

ฟื้นฟูอาการออฟฟิศซินโดรมได้ ด้วยเลเซอร์กำลังสูง

Rehabilitation Program Ultrasound คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

อาการปวด-เมื่อย-ตึง ฟื้นฟูการอักเสบของกล้ามเนื้อได้ ด้วยเครื...

ศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค (Prof. Dr. Jirí Dvorák)
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารคลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal and R...

ผศ.ดร.นพ. ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

ผู้อำนวยการคลินิกสร้างเสริม และฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal and Rehabili...

นายแพทย์พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์จักรี ฝ้ายเทศ
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์หญิงวิสุทธินี เทือกทอง
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

แพทย์ผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

แพทย์หญิงอภิชญา เสียงลือชา
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Contact Us

คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

ชั้น 3 อาคาร BDMS Wellness Clinic 2/4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

028269983​

info@bdmswellness.com

เปิดบริการ:

Mon-Fri
08:00 - 20:00
Sat-Sun
08:00 - 20:00

Line: @bdmswellnessclinic or https://lin.ee/Z4So1yQ

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved