ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์วรทย์ รังสิมาหริวงศ์

นายแพทย์วรทย์ รังสิมาหริวงศ์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และเวชศาสตร์การกีฬา (Preventive Medicine and Sports Medicine)

Specialist

  • Board-certified in Preventive Medicine, Public health, The Medical Council of Thailand
  • American Board of AntiAging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of AntiAging Medicine, Chicaco, Illinois, USA
  • International Board of Lifestyle Medicine (IBLM), Diplomate of American College of Lifestyle Medicine Physician, London, UK

Education

  • Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS), Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, P.R. China

Awards & Certifications

  • Certificate of Completion in Exercise Prescription for Primary Care Physician, Exercise is Medicine, Changi General Hospital, Singapore
  • Certificate of Completion in Advanced Nutrition for Wellness, Integrative Functional Nutrition and Wellness Center, Thailand
  • Certificated of Nutrition Supplement, American Academy of AntiAging Medicine, Chicaco, Illinois, USA
  • Certificated of IV and Chelation Therapy, American Academy of AntiAging Medicine, Chicaco, Illinois, USA
  • Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development Mahidol University, Thailand
  • Certified Personal Trainer, Fitness Innovation Bangkok

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved