ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
;

BDMS Wellness Clinic

    BDMS Wellness Clinic เป็นโครงการที่จะช่วยตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ โดยเป็นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นการดูแลป้องกัน และเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยการรวบรวมแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญจากทั่วโลก และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้เป็น “คลินิกสุขภาพด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ” ในเอเชีย

Our Story

 

    ในระยะเวลากว่า 50 ปี BDMS ได้ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลมาตรฐาน ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 50 โรงพยาบาล พร้อมทีมแพทย์กว่า 10,000 คน รวมถึงเป็นพันธมิตรกับองค์กรและสถาบันต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อมอบความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

    การซื้อที่ดินบริเวณโรงแรมปาร์คนายเลิศ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเริ่มต้นการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลป้องกัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญเข้ามาร่วมในการดูแลสุขภาพ เป็นบริการสุขภาพแนวใหม่ โดยมุ่งดูแลให้ผู้รับบริการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงในการเกิดโรค และสนับสนุนให้มีการดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น

    ด้วยทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสวนขนาดใหญ่ และอากาศบริสุทธิ์ เป็นพื้นที่สีเขียวท่ามกลางป่าคอนกรีตที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์สูง ทั้งยังอยู่ใกล้แหล่งธุรกิจสำคัญ มีระบบคมนาคมและการเดินทางหลากหลาย จึงเหมาะสมที่จะตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบัน ที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ ต้องการจะดูแลตนเองให้มีชิวิตที่ยืนยาว มีคุณภาพที่ดี มีความสุข และมีความสมดุลระหว่างการดำรงชีวิตประจำวันและธุรกิจการงาน

 

เกี่ยวกับไดโนเสาร์

 

    นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสท ผู้ก่อตั้งบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งรักการสะสมงานศิลปะและชิ้นงานที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ โดยเก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 4 หลังในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์จีน สุโขทัย รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์ฟอสซิล

    ส่วนหนึ่งของโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองจากพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดสุโขทัย ได้ถูกนำมาแสดงอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและศึกษาได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น เป็นแบบจำลองไดโนเสาร์ และแบบจำลองโครงกระดูกไดโนเสาร์ ในยุคครีเทเชียสตอนต้นและตอนกลาง ทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ที่ค้นพบซากฟอสซิลในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก ประกอบไปด้วย

 

  • ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus sirindhorna)

    หรือ “ยักษ์คอยาวแห่งแผ่นดินสยาม” แบบจำลองไดโนเสาร์ขนาดเท่าจริง ตั้งอยู่บริเวณทางเข้า หน้าอาคาร BDMS Wellness Clinic และแบบจำลองโครงกระดูกตั้งอยู่บริเวณสวนชั้น 2

    ไดโนเสาร์กินพืชตัวโตคอยาวชนิดนี้เคยเดินท่องไปทั่วแผ่นดินอิสานเมื่อ 130 ล้านปีที่แล้ว ภูเวียงโกซอรัสที่ยืนอยู่นิ่งๆสามารถกวาดลำคอยาวเหยียดไปกินอาหารที่อยู่รอบตัว พวกมันจะกลืนก้อนกรวดลงท้องเพื่อช่วยบดอาหารในกระเพาะแบบเดียวกับน

 

  • สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni)

    หรือ “นักกินปลามือฉมัง” แบบจำลองโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดเท่าจริง ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 โซนพลาซ่า

    ไดโนเสาร์ที่ปราดเปรียวชนิดนี้ มีฟันรูปกรวยแหลมเรียงรายอยู่ตลอดแนวขากรรไกรยาวคล้ายจระเข้ พวกมันเป็นนักล่าปลาตัวฉกาจ และมักใช้ชีวิตอยู่ตามหนองน้ำ สยามโมซอรัสอาจจะแผงกระโดงบนหลังของมันในการปรับอุณหภูมิร่างกาย

 

  • ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittacosaurus sattayarak)

    “ไดโนเสาร์ปากนกแก้ว” แบบจำลองไดโนเสาร์ 2 ตัว ตั้งอยู่บริเวณสวนชั้น 2

    ไดโนเสาร์ขนาดเล็ก กินพืชเป็นอาหารชนิดนี้ เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อประมาณ 100 ล้านปี จะงอยปากมีลักษณะงองุ้มเหมือนนกแก้วในปัจจุบัน

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved