ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมคลินิก

เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ

Sleep Retreat (2 วัน 1 คืน)

ปัญหาการนอนหลับ ... ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

Ceo & Executives Retreat (3 วัน 2 คืน)

โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร ที่ผสานการพักผ่อนไปพร้อมกับการตรวจสุข...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved