ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
ผศ.ดร.นพ. ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์

ผศ.ดร.นพ. ประวีร์ สิริเธียรทรรศน์

Preventive Medicine and Anti-Aging Medicine Specialist and President of the Medical/Dental Staff

Specialist

ผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) นพ. ประวีร์ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา เสตท สหรัฐอเมริกาและได้ไปศึกษาต่อด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ผศ.ดร.นพ.ประวีร์ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ Royal Life Anti-Aging และแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาตร์การกีฬาและด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์ประจำทีมฟุตบอล ทีมชาติไทย และแพทย์ประจำทีม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

Education

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
  • Doctor of Philosophy in Movement Science (Sport Medicine - Exercise Physiology), Florida State University
  • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
  • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand

Awards & Certifications

-


Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved