ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Breast Cancer Healing ฟื้นฟูสุขภาพหลังรักษามะเร็งเต้านม

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

HARMONY IN BREAST CANCER HEALING

8 Wellness Programs เพื่อฟื้นฟูสุขภาพหลังรักษามะเร็งเต้านม

เพราะการดูแลสุขภาพ ไม่ได้จบแค่การหายจากมะเร็ง แต่คือการได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีตัวช่วยป้องกันการเกิดซํ้าของมะเร็งเต้านม

 • วิธีการฟื้นฟูร่างกาย ลดการอ่อนเพลียหลังการรักษา
 • การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะกับตัวเอง
 • อาหารเสริมที่แพทย์แนะนํา
 • แนวทางเพิ่มคุณภาพการนอน
 • การดูแลผิวพรรณและเส้นผมที่เปราะบางหลังการรักษามะเร็ง
 • แนวทางการออกกําลังกายที่เหมาะสมหลังผ่านการผ่าตัด ฉายแสง หรือเคมีบําบัด
 • การฟื้นฟูสุขภาพทางเพศ
 • การจัดการความเครียด

ทุกขั้นตอนคิดค้นและออกแบบโดยทีมแพทย์ BDMS Wellness Clinic เพื่อให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง


FIND OUT OUR PROGRAM

กระบวนการลดการอักเสบและการฟื้นฟูความเหนื่อยล้าหลังการรักษามะเร็ง

ภาวะที่พบได้บ่อยหลังการรักษามะเร็ง คือ การอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียและอาจเปนปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา BDMS Wellness Clinic จึงผสมผสานการตรวจที่ทันสมัยและสร้างแผนการดูแลเฉพาะบุคคลเพื่อลดการอักเสบภายในร่างกาย และเพิ่มการฟื้นฟูซ่อมแซมจากภายใน

 • การตรวจ และรักษาเพื่อลดอัตราการอักเสบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และการบริโภคอาหารเสริมที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล
 • ออกแบบการดูแลร่างกาย โดยการแก้ปัญหาจากต้นตอทั้งจากการรักษาและการปรับไลฟ์สไตล์

ปรับโภชนาการที่ตรงกับความต้องการของร่างกาย

วิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหาร เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดี ที่สําคัญคือต้องเหมาะกับตัวเรา ทั้งสิ่งที่ควรรับประทานและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง นักโภชนาการของเราจะออกแบบแผนโภชนาการตามความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงหลังการรักษา

 • แผนโภชนาการที่เสริมกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายหลังการรักษามะเร็งเต้านม
 • เพิ่มความเข้าใจในการบริโภคอาหารเสริมอย่างถูกต้อง และออกแบบอาหารเสริมเฉพาะบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงจุด

การออกกําลังกายเสริมสร้างความแข็งแรง

กลับมาออกกําลังกาย “อย่างถูกวิธี” ด้วยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน จากแพทย์และเทรนเนอร์ผู้ชำนาญการ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พร้อมทั้งส่งเสริมการฟื้นฟูร่างกายอย่างเข้าใจ และไม่บาดเจ็บ

 • โปรแกรมการออกกําลังกายที่ออกแบบพิเศษมาเฉพาะบุคคล เพื่อคืนสมดุลร่างกายหลังการผ่าตัด
 • คืนความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบน แขน หน้าอก และลําตัว
 • เสริมสร้างการไหลเวียนของเลือดและนํ้าเหลือง เพื่อป้องกันภาวะแขนบวมหลังจากการรักษา

ฟื้นคืนสมดุลฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ

หลังการรักษามะเร็งเต้านม การปรับฮอร์โมนเป็นขั้นตอนที่สําคัญและละเอียดอ่อน เพื่อคืนสมดุลฮอร์โมน ฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป ส่งผลทั้งสุขภาพกาย ระดับพลังงาน และสภาวะทางอารมณ์ โปรแกรมของเราจึงมุ่งเน้นการดูแลดังนี้:

 • การตรวจวัดระดับฮอร์โมนเฉพาะบุคคล
 • โปรแกรมการดูแล เพื่อฟื้นคืนสมดุลฮอร์โมนหลังจากการรักษามะเร็งเต้านม
 • คำแนะนำจากผู้ชำนาญการในเรื่องการปรับอาหาร และอาหารเสริมเพื่อรักษาสมดุลของระดับฮอร์โมน

เสริมสร้างจุลินทรีย์ในลําไส้ (Gut Microbiome)

ปัจจุบันค้นพบแล้วว่าจุลินทรีย์ในลําไส้ส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะด้านภูมิคุ้มกัน การดูดซึมสารอาหาร รวมไปถึงการอักเสบตาง ๆ สิ่งสําคัญคือการสร้างสมดุลให้กับจุลินทรีย์เหล่านี้เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพหลังการรักษามะเร็ง

 • ตรวจดูความเชื่อมโยงที่ซับซอนระหวางสุขภาพของทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อมะเร็ง
 • การสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ โดยทีมแพทย์ Wellness และสารอาหารเสริมต่าง ๆ

เสริมเกราะป้องกันระบบภูมิคุ้มกัน

หลังการรักษามะเร็ง ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ด้านที่ควรเร่งฟื้นฟูอย่างมาก คือ ด้านภูมิคุ้มกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายในการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมที่มีโอกาสเกิดซํ้า รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันแบบจําเพาะ (Adaptive Immune System) ในการป้องกันโรคอื่น ๆ ที่อาจตามมา

 • ผสานเทคโนโลยีการตรวจความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทําหน้าที่กําจัดเชื้อโรค และเซลล์ที่แปลกปลอม (NK Cell) และการเพิ่มจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยวัคซีน (NK Cell Vaccine) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน
 • ออกแบบการรับประทานวิตามินเฉพาะบุคคลในการต่อสู้การเกิดซํ้าของมะเร็งและโรคอื่น ๆ

การฟื้นฟูด้านผิวพรรณ ความงาม และเส้นผม

การดูแลเฉพาะบุคคลเพื่อฟื้นฟูผิวพรรณ เส้นผม และหนังศีรษะที่อาจเกิดปัญหาและเปราะบางหลังการรักษา ให้กลับมาแลดูสุขภาพดี เปล่งปลั่ง ตามความต้องการของแต่ละบุคคล โดยแพทย์ผู้ชํานาญการ

 • ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเหมาะสําหรับผิวบอบบาง ระคายเคืองง่าย
 • ผลิตภัณฑ์สําหรับหนังศีรษะที่บํารุงอย่างลํ้าลึกเพื่อการรักษาและฟื้นคืนสุขภาพเส้นผม

คุณภาพการนอนหลับและสุขภาพจิต

หลายท่านประสบปัญหาการนอนที่เปลี่ยนไป ทั้งจากความกังวลหรือฮอร์โมนต่าง ๆ BDMS Wellness Clinic จึงได้คิดค้นโปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ ที่ผสานการดูแลจากทีมแพทย์และความร่วมมือกับโรงแรมในเครือ เพื่อสร้างบรรยากาศการนอนหลับที่มีคุณภาพ การนวด รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้น พร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพจิตใจเพื่อฟื้นฟูรอบด้านทั้งตัวคุณและครอบครัว

 • โปรแกรมการตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับที่มาพร้อมกับแผนการปรับปรุงการนอนจากแพทยผู้ชํานาญการ

 

บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก มอบการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทีมแพทย์ผู้ชํานาญการที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ที่จะตรวจร่างกายอย่างครบถ้วน ลงลึกไปถึงระดับเซลล์และโมเลกุลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาสุขภาพในอนาคต รวมถึงให้คําแนะนําวิธีการปรับปรุงสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานของร่างกายและจิตใจ รวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุด นั่นคือ คุณภาพชีวิต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ราคาแพ็กเกจ หรือทำการนัดหมายได้ที่

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://bdmswellness.co/4eW8rXX

 


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved