ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

 

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งอันดับ 1 ในผู้หญิงทั่วโลก และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมีอยู่หลายข้อ เช่น อายุที่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือปัจจัยทางพันธุกรรม โดยสัญญาณเตือนที่บ่งบอกถึงมะเร็งเต้านมมักจะมีดังนี้

  • คลำเจอก้อนเนื้อบริเวณใต้รักแร้
  • ลักษณะของเต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น รูปร่างหรือขนาด หรือมีลักษณะบวมหรือบุ๋มลงไป
  • มีของเหลวสีเหลืองไหลออกจากเต้านม
  • เจ็บอักเสบบริเวณเต้านม

มะเร็งเต้านมมักไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่สามารถตรวจพบได้ผ่านการตรวจ Digital Mammogram ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในระยะเริ่มต้นขณะที่ยังไม่แสดงอาการ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้รังสีเอ็กซ์ขนาดกำลังต่ำสร้างภาพภายในเนื้อเยื่อของเต้านม

สำหรับสตรีที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ผู้ที่เริ่มมีอาการบริเวณเต้านมดังข้างต้น หรือผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม ควรเข้ารับการตรวจด้วย เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram with Ultrasound Breast Both-Side) เพื่อตรวจเช็กความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ราคา 4,500 บาท

*ราคายังไม่รวมค่าบริการพยาบาล

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการตรวจโปรแกรม Digital Mammogram สามารถวางแผนร่วมกับแพทย์และทีมงาน Lifestyle Medicine ในการเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://bit.ly/3Q7fMZ3


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved