ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมตรวจ Adiponectin

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

 

โรคอ้วน เกิดได้จากพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้คนในยุคปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีความเครียดสูง นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ และการใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากขึ้น ทำให้คนในยุคปัจจุบันมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมากขึ้น

ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนจะพบเซลล์ไขมัน (Adipocyte) มากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ ซึ่ง Adipocyte มีหน้าที่ในการเก็บสะสมพลังงานในร่างกาย และทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อ (Endrocrine Organ) หลั่งสารต่าง ๆ ออกมา เพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ สารเหล่านี้มีชื่อเรียกโดยรวมว่า Adipocytokines หรือ Adipokines สารเหล่านี้มีผลทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (Insulin Resistance) ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

อย่างไรก็ตาม ยังมีฮอร์โมนที่หลั่งจากเซลล์ไขมันชื่อว่า Adiponectin ที่มีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญพลังงาน และดูแลร่างกายดังนี้

  • ควบคุมระบบเมตาบอลิซึมของกลูโคส
  • เพิ่มความสมดุลของอินซูลิน
  • ต้านการอักเสบของร่างกาย
  • ต้านการแข็งตัวของเลือด
  • ช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์

โดยผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน ลงพุง จะมีระดับ Adiponectin “ต่ำกว่า” ผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ อีกทั้งผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่สอง ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จะมีระดับ Adiponectin ต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคอีกด้วย ดังนั้นการมีปริมาณ Adiponectin ในปริมาณที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ภาวะดื้อต่ออินซูลิน และลดการเกิดภาวะอ้วนได้

ทั้งนี้การปรับไลฟ์สไตล์ยังคงเป็นส่วนสำคัญหลักในการดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถทำได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่อุดมด้วยกากใย เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน รับประทานอาหารที่มีสังกะสีที่เพียงพอ เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง ถั่วเปลือกแข็ง ธัญพืชหลากชนิด ผักใบเขียว โดยรับประทานผักให้ได้อย่างน้อย 50% ของจานอาหารในแต่ละมื้อ ดังนั้นการตรวจวัดระดับ Adiponectin จึงเป็นประโยชน์ และสามารถทำควบคู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ที่มีความกังวลในน้ำหนักตัว ไขมันส่วนเกิน หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงข้างต้น สามารถปรึกษาและวางแผนร่วมกับแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน Preventive Medicine และ Weight Management เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

โปรแกรมตรวจ Adiponectin

ราคา 14,000 บาท

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักตัว หรือผู้ที่เสี่ยงมีภาวะโรคอ้วน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269999

Line: @bdmswellnessclinic หรือ https://bit.ly/3DYI2XE


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved