ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ยืดกล้ามเนื้อ

สุขภาพน่ารู้
"ยืดกล้ามเนื้อ" ก่อน-หลังออกกำลังกาย ป้องกันอาการบาดเจ็บได้!
เพราะ “หลัง” ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทีหลัง​
ออกกำลังกายหลัง คลายกล้ามเนื้อ

Workout Tips Ep.3

ออกกำลังกายต้นขา คลายกล้ามเนื้อ

Workout Tips EP.2

ออกกำลังกาย คอ บ่า ไหล่ คลายกล้ามเนื้อ

Workout Tips Ep.1

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved