ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ตรวจเช็กสุขภาพให้เหมาะสมตามช่วงวัย

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
-
06 มิ.ย. 2565
-

 

        ช่วงวัย 50 ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่มีความเสื่อมของสุขภาพมากขึ้น ระบบการทำงานต่าง ๆ ภายในร่างกาย ทำงานไม่เหมือนสมัยหนุ่ม สาว จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงตามมา ดังนั้น การตรวจสุขภาพในวัย Silver Age 50 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจเพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค และภาวะต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งบางรายอาจมีภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลง ความแข็งแรงของร่างกายเสื่อมถอยลงซึ่งการตรวจสุขภาพในช่วงอายุนี้ จึงควรเน้นการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive check up) ดังนี้ 

 

  • การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม : ผู้หญิงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจเต้านมทุกปี แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม หรือควรตรวจตามเหมาะสม  

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : ผู้หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจทุก 1 ปี หากอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรตรวจตามความเหมาะสม

ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก : คนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยสำหรับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และยิ่งต้องตรวจสุขภาพหากมีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติคนในครองครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หรือ มีญาติใกล้ชิดที่เสียชีวิตจากโรคนี้ 

 

  • การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

คนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ชายและผู้หญิงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน แต่ผู้หญิงจะมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่า แนะนำให้ทำการตรวจมวลกระดูกหรือการวัดความหนานแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DEXA Scan ที่มีความแม่นยำ และยังแสดงผลให้เห็นปริมาณกล้ามเนื้อ  รวมถึงปริมาณไขมันในร่างกายอีกด้วย

 

  • การตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

สำหรับคนที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (CT Calcium Score) เพื่อหาโรคอันตราย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ตัน ใช้เวลาในการตรวจเพียง 10-15 นาที และการตรวจหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง (Ultrasound carotid artery) ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูน หรือคราบไขมันเกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ เพราะเมื่อมีการหนาตัวมากขึ้นจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เพิ่มความเสี่ยงหลอดเลือดสมอง (Stoke)

 

  • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้

ตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจอุจจาระทุกปี หรือ การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก โดยหลังจากอายุ 50 แล้วควรได้รับการส่องกล้องตรวจทุก ๆ 3 – 5 ปี ซึ่งการส่องกล้อง เป็นวิธีการตรวจคัดกรองที่ไม่อันตราย ไม่ต้องนอนพัก และไม่มีแผลผ่าตัด

 

        หากมีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ควรมีการตรวจภาวะโรคสมองเสื่อมเพิ่มเติม พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่ง 70% ของผู้ป่วยสมองเสื่อม เป็นความถดถอยในการทำงานของสมอง โดยเริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่ง แล้วลุกลามไปยังสมองส่วนอื่น ๆ สาเหตุมาจากเรื่องอายุที่มากขึ้นและจากพันธุกรรม ดังนั้นการตรวจสุขภาพจะทำให้แพทย์สามารถตรวจพบภาวะดังกล่าวได้แต่เนิ่น ๆ และถ้าอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรได้รับการประเมินสมรรถภาพการทำงานของสมอง 

 

        หลายโรคที่ยังไม่แสดงอาการแต่สามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี ดังนั้นควรเริ่มต้นดูแลตนเองและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี คลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้คุณมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

 

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved