ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ตรวจสุขภาพ

สุขภาพน่ารู้
ตรวจเช็กสุขภาพให้เหมาะสมตามช่วงวัย

ไม่ว่าจะวัยไหน... การรู้ทัน! ป้องกันได้ดีกว่า​

5 เคล็ดลับ…ปรับพฤติกรรม เพื่อสุขภาพดี

โดยนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์)

เพราะวัยต่างกัน การตรวจสุขภาพจึงต่างกัน

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved