ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #โรคความดันโลหิตสูง

สุขภาพน่ารู้
5 โรคร้ายที่ผู้สูงวัย… ควรต้องระวัง!​

เมื่อการทำงานของอวัยวะ เซลล์ และภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุเริ่มถดถอยลง โรคต่าง ๆ ก็จะเริ่มเข้ามารบกวนมากขึ้น

ความดันโลหิตสูง เลี่ยงได้ …แค่ปรับพฤติกรรม​
โรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงที่เลี่ยงได้

เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก World Hypertension Day 2023

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved