ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #Worldsenior

สุขภาพน่ารู้
ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ภัยเงียบในผู้สูงอายุ

ร่างกายของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อ ไขมัน และกระดูกตลอดเวลา เมื่อเราอายุมากขึ้นมีการเคลื่อนไหวน้อยลง ร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ รวมถึงความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าหลังอายุ 30

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved