ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #วันอัลไซเมอร์

สุขภาพน่ารู้
เคล็ดลับการดูแลตัวเอง เพื่ออยู่กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบสุขภาพดีทั้งกายและใจ

Be a Healthy Caregiver

4 เคล็ดลับการดูแลตัวเอง เพื่ออยู่กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบสุขภาพดีทั้งกายและใจ

เนื่องในวัน World Alzheimer’s day 2022

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved