ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ไขข้อสงสัย การตรวจสุขภาพประจำปี จำเป็นไหม มีอะไรบ้าง

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
-
10 ก.ค. 2567
-

การตรวจสุขภาพประจำปี ค้นหาโรคก่อนป่วย เพิ่มโอกาสรักษาหาย

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินสภาพร่างกายโดยรวมของเราในทุก ๆ ปี เพื่อให้ทราบถึงภาวะความเสี่ยงของระบบส่วนต่าง ๆ ภายในร่างกายให้มากขึ้น แต่บางคนอาจมีข้อสงสัยว่า หากไม่เคยเจ็บป่วย ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ การตรวจสุขภาพประจำปียังจำเป็นอยู่ไหม ในบทความนี้จะมาไขทุกข้อสงสัยสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานว่ามีอะไรบ้าง ทำไมควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

การตรวจสุขภาพประจำปี ค้นหาโรคก่อนป่วย เพิ่มโอกาสรักษาหาย

การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจร่างกายและตรวจหาโรคต่าง ๆ เพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของบุคคล โดยไม่ต้องรอให้มีอาการป่วย ซึ่งช่วยให้เราค้นพบโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด และลดค่าใช้จ่ายในการรักษา พร้อมวางแผนดูแลสุขภาพชีวิตที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมควรตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี เปรียบเสมือนการลงทุนในสุขภาพ ช่วยให้เราเข้าใจสภาพร่างกาย ตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เริ่มต้น ป้องกันโรคร้ายแรง และส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 • ค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น: การตรวจสุขภาพ ช่วยให้เราทราบถึงสถานะสุขภาพของตนเอง และอาจพบโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะมีอาการแสดง ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ประเมินความเสี่ยง: แพทย์จะวิเคราะห์สุขภาพจากข้อมูลส่วนตัว ประวัติครอบครัว พฤติกรรมการใช้ชีวิต ผลตรวจร่างกาย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ช่วยให้รู้ถึงความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวานได้
 • ติดตามสุขภาพ : เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของสุขภาพตนเอง รวมถึงแพทย์สามารถปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม และเลือกยาได้ตรงจุดมากขึ้น
 • ส่งเสริมสุขภาพ: แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การกินอาหาร สำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีได้
 • เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น: การตรวจสุขภาพประจำปี และมีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม จะช่วยยืดอายุขัยและทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การตรวจสุขภาพ มีอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพมีหลายประเภท และแต่ละคนอาจได้รับการตรวจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และประวัติสุขภาพของคุณ โดยแต่ประเภทการตรวจมีรายละเอียดดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจสุขภาพทั่วไป (Physical Exams) แพทย์จะซักถามประวัติสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิตต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
 2. การตรวจวัดทางสายตา (Auto-refraction) ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อดูความสามารถในการมองเห็น เพื่อวิเคราะห์วินิจฉัยภาวะหรือโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดวงตา เช่น ต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม
 3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) บริการตรวจวัดจำนวนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เพื่อบ่งชี้ภาวะโลหิตจาง ภาวะติดเชื้อ และความผิดปกติอื่น ๆ ของเม็ดเลือด
 4. ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis: UA) บริการตรวจสอบส่วนประกอบของน้ำปัสสาวะ โดยวิเคราะห์สี กลิ่น และความใสของน้ำปัสสาวะ เพื่อวินิจฉัยสารของเสียที่ถูกขับออกมาทางระบบอวัยวะภายในร่างกายต่าง ๆ
 5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL) บริการตรวจองค์ประกอบของไขมันทุกตัวในเลือด เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar) บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของน้ำตาลในเลือด เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการควบคุมน้ำตาล และประเมินผลความเสี่ยงโรคเบาหวาน
 7. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, Bun) บริการตรวจวัดระดับครีเอตินิน (Creatinine) และบุน (Bun) เพื่อประเมินการทำงานของไต สำหรับการกรองของเสียออกจากร่างกาย
 8. ตรวจการทำงานของตับ AST (SGOT) บริการตรวจการทำงานของตับ ตรวจเอนไซม์ AST หรือ SGOT ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา
 9. ตรวจเอกซเรย์ปอดหัวใจ (Chest X-ray) บริการตรวจบริเวณทรวงอกด้วยการฉายรังสีเอกซ์ เพื่อคัดกรองและหารอยโรคของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับปอด เช่น น้ำท่วมปอด ปอดแฟบ หัวใจผิดรูป
 10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography: EKG) บริการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าของหัวใจที่ปล่อยออกมาในแต่ละจังหวะการเต้นของหัวใจ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคที่มีผลกับการทำงานของหัวใจ

ทำไมควรตรวจสุขภาพ

เคล็ดลับการตรวจสุขภาพประจำปีให้คุ้มค่า

 • เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสม: โปรแกรมตรวจสุขภาพมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ประวัติสุขภาพ พฤติกรรม และความเสี่ยง ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุกโรค ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบ เลือกโปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของเรา
 • เตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพให้พร้อม: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ งดดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ชา กาแฟ อาหารมื้อหนัก ยาบางชนิด และควรแจ้งแพทย์เกี่ยวกับยา อาหารเสริม สมุนไพร ที่รับประทานอยู่
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: เช่น การกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • บันทึกผลการตรวจสุขภาพ: เพื่อช่วยให้คุณติดตามสุขภาพและค้นพบปัญหาใด ๆ ในระยะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการบันทึกไม่ว่าจะจดลงในสมุด บนแอปพลิเคชัน บนสมาร์ตโฟน หรือเก็บผลการตรวจสุขภาพไว้ในระบบคลาวด์ เป็นต้น

มารู้ทันปัญหาสุขภาพแต่เนิ่น ๆ ด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี แต่อย่างไรก็ตามการตรวจแบบทั่วไปอาจไม่เพียงพอ หากใครต้องการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดมากขึ้น ที่ BDMS Wellness Clinic มีศูนย์สุขภาพเชิงป้องกัน Preventive Check Up กับการตรวจสุขภาพแบบองค์รวม ที่ช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่รักสุขภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันได้ที่เบอร์ 02-826-9999 หรือ LINE Official @bdmswellnessclinic

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved