ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน

สุขภาพน่ารู้
Wellness คืออะไร?

เทรนด์สุขภาพยุคใหม่ที่ทุกคนควรรู้! กับ แพทย์หญิงสร้อยเพชร ประเทืองเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ BDMS Wellness Clinic

9 การตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ผู้หญิงทุกคนควรได้รับ

ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน

STROKE ป้องกันได้ ด้วยการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved