ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

โปรแกรมคลินิก

การตรวจภายในและอัลตราซาวด์ PV (Pelvic Examination)

ภาวะมีบุตรยาก อาจมีสาเหตุจากการความผิดปกติทางโครงสร้างของมดล...

การตรวจฮอร์โมน (Hormone Testing)

การตรวจเลือดหาระดับของฮอร์โมน ช่วยในการตรวจการทำงานของรังไข่...

การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ (Semen Analysis)

การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีการตรวจหลายชนิดสำหรับภาวะมีบุตรยาก...

การแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo Freezing)

ช่วยลดอัตราการเกิดทารกแฝด ลดปริมาณตัวอ่อนที่ต้องถูกทำลายจากก...

แช่แข็งเซลล์ไข่ (Egg Freezing)

แช่แข็งเซลล์ไข่หรือฝากไข่ ทางเลือกวางแผนมีบุตรในอนาคต

การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization treatment - IVF)

อย่าปล่อยให้ครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นแค่ ความฝัน

การฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intrauterine Insemination - IUI)

วิธีช่วยการเจริญพันธุ์วิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้ผลด...

การทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection - ICSI)

เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีน้ำเชื้ออสุจิน้อยมาก อสุจิไม่แ...

การทำพีซ่าและการทำเทเซ่ (PESA & TESE)

สำหรับคู่สมรสฝ่ายชายที่ไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิเลย

บลาสโตซิสท์คัลเจอร์ (Blast Cyst Culture)

วิทยาการที่สามารถช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก

การเจาะเปลือกตัวอ่อน (Assisted Hatching)

วิธีการช่วยเหลือตัวอ่อนให้ออกจากเปลือกได้ง่าย

การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน

อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นของกระบวนการทำ IVF หรือ ICSI

Women Rejuvenation

คืนความกระชับ เพิ่มความมั่นใจ ให้คุณผู้หญิง

Menopause

เช็กให้ชัวร์ ก่อนวัยทองมาเยือน

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep)

รู้ก่อน... ป้องกันได้!

Pre-Wedding Check-up

ตรวจให้มั่นใจ เพื่อเริ่มต้นสร้างครอบครัวด้วยสุขภาพที่ดี

การตรวจคัดกรองมะเร็ง (BWC Cancer Screening)

ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองมะเร็ง

VIVEVE Treatment

เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพของผู้หญิงเชิงลึกที่ช่วยกระชับจุดซ่อ...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved