ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

การเจาะเปลือกตัวอ่อน (Assisted Hatching)

คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และส่งเสริมสุขภาพสตรี

 

การเจาะเปลือกตัวอ่อน หรือ Assisted Hatching (AH) พบว่าบางครั้งเปลือกของไข่มีความหนามากกว่า 15 ไมโครเมตร (เป็นหน่วยวัดภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สำหรับวัตถุขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า) จะทำให้ตัวอ่อนไม่สามารถที่จะฟัก หรือออกมาจากเปลือกไข่ได้ทำให้ตัวอ่อนเหล่านั้นไม่สามารถออกมาฝังตัวในโพรงมดลูกได้ ทำให้อัตราการตั้งครรภ์น้อยลง วิธีการช่วยเหลือตัวอ่อนให้ออกจากเปลือกได้ง่าย คือทำให้เปลือกไข่บางลง หรือทำให้เกิดรู เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวอ่อนสามารถออกจากเปลือกและเกิดการฝังตัวในโพรงมดลูกมากขึ้น การใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในการเจาะเปลือกไข่ นี้เรียกว่า LAH ย่อมาจาก Laser Assisted Hatching การใช้เลเซอร์นั้นมีความแม่นยำสูง ไม่เกิดอันตรายต่อตัวอ่อน อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

โทร: 028269971​

Line: @womenandfertility หรือ https://lin.ee/kna2NJA


Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved