ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #Preventivecheckup

สุขภาพน่ารู้
5 เหตุผล ทำไมการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันจึงสำคัญกว่าที่คุณคิด?

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคร้าย และหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรคได้หลายชนิด อีกทั้งยังช่วยให้ทีมแพทย์ได้รับข้อมูลทางสุขภาพของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินสุขภาพ ให้คำแนะนำ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่ากับเป็นการป้องกันโรคแต่เนิ่น ๆ

Preventive Health Check-up
STROKE ป้องกันได้ ด้วยการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved