ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #เทโลเมียร์

สุขภาพน่ารู้
หาคำตอบ...อายุจริงของคุณเท่าไหร่? ด้วยการตรวจเทโลเมียร์ (Telomere length)
เทโลเมียร์ คืออะไร?

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved