ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Physical Activity is your cheapest medicine

คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
-
02 มี.ค. 2566
-

พูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอจะมีส่วนช่วยป้องกันและฟื้นฟูโรคต่าง ๆ ได้ ไม่ต่างจากการรับประทานยาราคาแพงเลยทีเดียว

Share:

Recommended Packages & Promotions

BWC Musculoskeletal Therapeutic Program (MTP) คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​ คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​

ซื้อ 10 ครั้ง รับเพิ่ม 2 ครั้ง พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% เดือนกับบัตรเครดิต KTC

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved