ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Office Syndrome – Prevention and Solution

คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก​
-
30 มี.ค. 2566
-

      พูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ จีรี ดโวชัค ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร คลินิกสร้างเสริมและฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ถึงโรคฮิตในคนทำงานอย่าง #ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ซึ่งสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นท่านั่ง การก้มคอ การยกบ่า-ไหล่ หรือแม้แต่การใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการเกร็งตามกล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ แต่โรคนี้ใช่ว่าจะเป็นแล้วไม่หาย การรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมมีหลายวิธี โดยเริ่มได้จากการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับการรับประทานยา แต่หากอาการยังไม่ดีขึ้น อาจต้องทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ การนวดแผนไทย และอื่น ๆ ซึ่งแพทย์ผู้ชำนาญการจะวินิจฉัยหาสาเหตุ รวมถึงตรวจดูว่ามีอาการแทรกซ้อนหรือไม่ เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสม

 

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved