ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ทำครอบฟันหรือวีเนียร์แล้ว สามารถฟอกสีฟันได้หรือไม่?

    การฟอกสีฟัน (Teeth Whitening) เป็นการใช้น้ำยาฟอกสี ทำลายเม็ดสีที่อยู่ในตัวฟันธรรมชาติ โดยการซึมผ่านผิวฟันเข้าไปทำให้เม็ดสีซึ่งเป็นสารโมเลกุลใหญ่ในตัวฟัน เกิดการแตกตัวเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลงที่ไม่มีสี ​

    ดังนั้น น้ำยาฟอกสีฟันจึงทำปฏิกิริยาเฉพาะฟันธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นผลึกและมีความพรุน แต่สำหรับครอบฟันหรือวีเนียร์ ซึ่งไม่ใช่ฟันธรรมชาติ จึงไม่สามารถถูกฟอกได้ด้วยน้ำยาฟอกสีฟัน ​

    แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อห้ามว่า คนที่เคยทำครอบฟันหรือวีเนียร์มาแล้ว จะไม่สามารถทำการฟอกสีฟันธรรมชาติซี่อื่นๆ ได้ ขอแนะนำให้ลองปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อให้ทันตแพทย์ประเมินเคสและแนะนำระดับเฉดสีที่ควรฟอกเพื่อให้ฟันธรรมชาติซี่อื่น ๆ มีระดับความขาวใกล้เคียงกับสีของครอบฟันหรือวีเนียร์ที่เคยทำมา​

Share:

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved