ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #วีเนียร์

สุขภาพน่ารู้
ทำครอบฟันหรือวีเนียร์แล้ว สามารถฟอกสีฟันได้หรือไม่?

ทำครอบฟันหรือวีเนียร์แล้ว สามารถฟอกสีฟันได้หรือไม่?

ปัญหาฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟัน ฟันเรียงตัวไม่สวย แก้ได้อย่างไร

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved