ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์

แพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์

ผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก สาขา ซอยศูนย์วิจัย

Specialist

แพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ของ Royal Life Anti-Aging Center โรงพยาบาลกรุงเทพ ทั้งยังชำนาญการเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกาย โรคอ้วน สารอาหารวิตามิน และผิวหนัง

จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม หลังจากนั้นได้รับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านตจวิทยา(ผิวหนัง) เนื่องจากมีความสนใจและเล็งเห็นปัญหาของโรคอ้วน จึงเข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับโรคอ้วน และสารอาหาร จนได้รับประกาศนียบัตรจาก World Obesity Federation ลอนดอน สหราชอาณาจักร American Naturopathic Board Certified of Nutritional Wellness สหรัฐอเมริกา

Education

  • Thai Board of Preventive Medicine (Public Health), Medical Council of Thailand.

  • Fellowship of Integrative medicine. Andrew Weil Center of Integrative Medicine, The University of Arizona

  • Certificate of Obesity Professional Education, American Naturopathic Certification Board, Missoula, MT, USA.

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA.

  • Master of Science in Dermatology (M.Sc.), Mae Fah Leung Hospital, Bangkok

  • Doctor of Medicine (M.D.), Faculty of Medicine Chulalongkorn Hospital, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Awards & Certifications

  • Specialist Certification of Obesity Professional Education (SCOPE), World Obesity Federation, London, UK

  • Certificated of Cannabinoid Medicine Curse. Occupational and Environmental Medicine Association of Thailand, Thailand.

  • Certificated of Mini Master of Management in Health, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University


Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved