ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์เกียรติภูมิ สายไทย

นายแพทย์เกียรติภูมิ สายไทย

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

Specialist

Dr. Kiettipoom obtained his medical degree from China Medical University, P.R. China. After graduation, he pursued further education through an internship and residency in Family medicine at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, driven by his interest in comprehensive and holistic care. During his specialty training, he developed a strong enthusiasm for Preventive medicine. As a result, Dr. Kiettipoom furthered his studies in Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM).

Education

  • American board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), The American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
  • Diploma of the Thai Board of Family Medicine, Family Medicine Association, Thailand
  • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), China Medical University, Shenyang, P.R. China

Awards & Certifications

  • Certification of Fundamental Occupational Medicine For Physicians, Burapha University, Thailand
  • Certification of Clinical Epidemiology, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, Thailand
  • Certification of Chelation Therapy, Chelation Medical Association, Thailand

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved