ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์)

นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์)

ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก

Specialist

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) และแพทย์ผู้ชำนาญการในด้านการควบคุมน้ำหนัก (Fellowship in Obesity Medicine) จากสมาคม American Society of Bariatric Physicians (ASBP) ที่ เมืองเดนเวอร์ โคโรราโด สหรัฐอเมริกา

Doctor’s schedule

Clinic Date / Time Period

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

Monday, Friday 10.00 12.00

Education

นพ. ตนุพล จบการศึกษาจากแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้น ได้ศึกษาต่อทางด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และได้รับวุฒิบัตร American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • Fellowship in Anti-Aging, Metabolic and Functional Medicine (FAAMFM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • Doctor of Medicine, Faculty of Medicine at Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • American College of Anti-Aging Sports Medicine Professionals (ACASP), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago (A4M), Chicago, Illinois, USA
 • Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine (FAARM), American Academy of Anti-Aging Medicine, Chicago, Illinois, USA
 • Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM), Amsterdam, Netherlands
 • Fellowship in Stem Cell Medicine, American Academy of Anti-Aging Medicine (FSTCM), Chicago Illinois, USA
 • Fellowship in Obesity Medicine/ American Society of Bariatric Physicians (ASBP), Denver Colorado, USA
 • Thai Board of Preventive Medicine (Public Health), The Medical Council of Thailand
 • Preventive Medicine Association of Thailand, The Medical Council of Thailand

Awards & Certifications

 • Certificated of The Oxford Strategic Innovation Programme, Saïd Business School, University of Oxford, England
 • Certificated of The International Board of Lifestyle Medicine (IBLM), Diplomate of American College of Lifestyle Medicine Physician, Oregon, USA
 • Certificated of Covid-19 Contact Tracing Course, Johns Hopkins University, Maryland, USA
 • Certificated of Music For Wellness, Berklee College of Music Program, Boston, USA
 • Certificated of Digital Disruption: Digital Transformation Strategies Course, University of Cambridge, England
 • The 27th Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health), ASEAN Institute for Health Development(AIHD), Mahidol University and Thailand Preventive Medicine, Thailand
 • Certificated of Managing in Healthcare Delivery, Harvard Business School, Harvard University, Boston USA
 • Specialist Certification of Obesity Professional Education (SCOPE), World Obesity Federation, London, UK
 • Certificated of Advance training in Obesity Medicine, American Board of Obesity Medicine (ABOM), Denver Colorado, USA
 • Certificated of the European school of Sexual Medicine, European Society of Sexual Medicine (ESSM), Oxford, United Kingdom
 • Certificated of Advance Training in Bariatric Medicine (ATBM), American Board of Bariatric Medicine (ABBM), Denver, Colorado, USA
 • Certificated of Advance Training in Pluripotent Stem Cell Technology, Oxford University, United Kingdom
 • Certificated of Cannabinoid Medicine Curse, Occupational and Environmental Medicine Association of Thailand, Thailand

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved