ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00
ทันตแพทย์หญิง มัณฑารพ ชัยมุสิก

ทันตแพทย์หญิง มัณฑารพ ชัยมุสิก

ทันตแพทย์

Specialist

ทันตแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปาก

Education

  • 2003 Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral and Maxillofacial Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 1986 Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 1981 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved