ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #Icsi

สุขภาพน่ารู้
“การทำอิ๊กซี่” (ICSI) เหมาะกับใคร?​

5 กลุ่มเสี่ยงที่เหมาะกับการทำ ICSI

การทานยาคุมกำเนิด ส่งผลเสียต่อการทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ICSI หรือไม่?​

ช่วยให้ว่าที่คุณพ่อ-คุณแม่คลายข้อสงสัย และเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยากมากขึ้น!​

หากคุณผู้ชายมีอายุมาก ทำ ICSI จะประสบผลสำเร็จน้อยลงหรือไม่?​

ช่วยให้ว่าที่คุณพ่อ-คุณแม่คลายข้อสงสัย และเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยากมากขึ้น!​

การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ICSI จำเป็นต้องใช้ไข่กี่ใบ?​

ช่วยให้ว่าที่คุณพ่อ-คุณแม่คลายข้อสงสัย และเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยากมากขึ้น!​

การทำ ICSI ต่างจากการทำเด็กหลอดแก้วในอดีตอย่างไร?​

ช่วยให้ว่าที่คุณพ่อ-คุณแม่คลายข้อสงสัย และเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยากมากขึ้น!​

ICSI VS IUI ทางเลือกไหนที่เหมาะกับคุณ
คู่รักที่อยากมี “น้อง” ต้องฟังทางนี้

การทำ ICSI เทคโนโลยีที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยเติมเต็มครอบครัวของคุณ

อยากมี Baby ปีมังกร ต้องเตรียมพร้อมทำ ICSI
มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม วางแผนตั้งครรภ์อย่างไร?

สำหรับคู่รักที่วางแผนอยากมีลูก การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีความสำคัญ

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved