ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ฟอกส่ีฟัน

สุขภาพน่ารู้
ทำครอบฟันหรือวีเนียร์แล้ว สามารถฟอกสีฟันได้หรือไม่?

ทำครอบฟันหรือวีเนียร์แล้ว สามารถฟอกสีฟันได้หรือไม่?

ฟันแบบไหนที่ควรฟอกสีฟัน?
“อาหาร” ที่อาจทำให้สีฟันเข้มขึ้นได้

หลังฟอกสีฟันมา หากต้องการให้สีฟันที่ไปฟอกมายังคงสภาพอยู่ อาจต้องระวังการรับประทานอาหารบางประเภท โดยเฉพาะอาหารที่มีสีเข้ม ๆ หรือเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของซอสต่าง ๆ ที่จะทำให้กระบวนการฟอกสีฟันมีประสิทธิภาพต่ำที่สุด

ฟันจะขาวได้นานแค่ไหน หลังการฟอกสีฟัน?​

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved