ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ตรวจเทโลเมียร์

สุขภาพน่ารู้
หาคำตอบ...อายุจริงของคุณเท่าไหร่? ด้วยการตรวจเทโลเมียร์ (Telomere length)

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved