ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

รู้จักกับ Lifestyle Medicine การปรับวิถีชีวิต เพื่อพิชิตสุขภาพดีอย่างยั่งยืน!

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู
-
21 พ.ย. 2565
-

      ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยการทำงานที่เร่งรีบ ความเครียดสะสมจากการทำงาน การรับประทานอาหารสำเร็จรูป และไม่ชอบออกกำลังกาย ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เกิดโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันการเกิดโรค และหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรคได้หลายชนิด อีกทั้งยังช่วยให้แพทย์ได้รับข้อมูลทางสุขภาพของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินสุขภาพ ให้คำแนะนำ และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่ากับเป็นการป้องกันโรคแต่เนิ่น ๆ

รู้จัก Lifestyle Medicine

      การวางแผนปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) โดยมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด (Health and wellness coaches; HWCs) อาทิ นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด เทรนเนอร์การออกกำลังกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

      การออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Care) แตกต่างจากการรักษาทั่วไป โดยมีเป้าหมายการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่

  • การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
  • การออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและการใช้ชีวิต
  • การนอนหลับที่มีคุณภาพ ลดกิจกรรมที่ทำให้นอนหลับไม่สนิท เข้าใจธรรมชาติการนอนหลับของร่างกาย
  • การจัดการกับความเครียด สร้างสภาวะทางอารมณ์ที่ดี มองโลกในเชิงบวก
  • การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอันตรายต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

ทำไมต้อง Lifestyle Medicine

      หากเราต้องการสุขภาพหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ที่สุด หลักการพื้นฐานของการดูแลสุขภาพ คือ “การป้องกันไว้…ดีกว่าแก้” เพราะการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข ดีกว่าการทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วย แล้วค่อยมารักษา การแพทย์แผนปัจจุบันนั้น มีเวชศาสตร์ป้องกันที่ช่วยป้องกันก่อนการเกิดโรค และการแพทย์มีการพัฒนาไปไกล มีทางเลือกต่าง ๆ ที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของการดูแลสุขภาพ หลักสำคัญที่จะทำให้เวชศาสตร์ป้องกันสมบูรณ์ก็คือ การดูแลสุขภาพของตัวเราเอง (Self-care) หรือ เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) เป็นการแพทย์ที่เน้นการจัดการที่ต้นเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไข้ ด้วยแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันและรักษาโรค ทั้งนี้ เวชศาสตร์วิถีชีวิต Lifestyle Medicine ไม่ได้มุ่งแค่รักษาโรคหรือควบคุมโรคที่เรื้อรังเท่านั้น ในบางกรณีอาจทำให้โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตย้อนกลับไปสู่ภาวะปกติได้ โดยอาจไม่ต้องพึ่งการใช้ยา

 

 

Share:

Recommended Packages & Promotions

ตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน Preventive Check Up คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

รับทันที! Gift Voucher โปรแกรมนวดไทย และแก้วน้ำ BDMS Tumbler ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 – 29...

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved