ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
แพทย์หญิงวรางคณา ศิริรัตน์

แพทย์หญิงวรางคณา ศิริรัตน์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

Specialist

พญ. วรางคณา มีความสนใจด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน และให้มีความสมดุลในทุกๆ ด้าน

พญ. วรางคณา จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เนื่องจากมีความสนใจด้านการดูแลคนไข้แบบองค์รวม ทั้งการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดูแลคนไข้ทุกคนเหมือนคนในครอบครัว 

หลังจากนั้นพญ.วรางคณา มีความสนใจด้านการป้องกันโรค ลงลึกแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล เน้นการดูแลป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน และให้มีความสมดุลในทุกๆ ด้าน จึงศึกษาต่อในด้านการดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ จนได้รับ American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine (ABAARM) จากชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Education

  • American board of Anti-Aging and Regenerative Medicine (ABAARM), The American Academy of Anti-Aging Medicine, USA
  • Fellowship in Anti-Aging and Regenerative Medicine Dhurakij Pundit University, Thailand
  • Thai Board of Family Medicine, Family Medicine Association, Thailand
  • Doctor of Medicine, Chiangmai University, Thailand

Awards & Certifications

  • Lifestyle Medicine: Nutrition and The Metabolic Syndrome, Harvard Medical School 
  • Intensive course – Basic Knowledge in Sleep Medicine, Sleep Society of Thailand
  • Case base learning in Geriatric Ambulatory Care , Ministry of public health, Thailand

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved