ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์

นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหลอดเลือดและหัวใจ

Specialist

นายแพทย์อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเนื่องทางด้านอายุรศาตร์โรคหัวใจจากคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้ศึกษาต่อและเข้าร่วมงานวิจัยสาขาวิชาหัวใจและหลอดเลือดที่ Mayo Clinic, Rochester, MN, ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมอบรมเพิ่มเติมทางด้านการดูแลและป้องกันหัวใจและหลอดเลือดกับสถาบัน OHSU (Oregon Health & Science University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Education

  • Chiangmai University, Chiang Mai (M.D.), Thailand
  • Mayo Graduate School (M.Sc.), U.S.A.

Awards & Certifications

  • Graduate Diploma Program in Clinical Science in Internal medicine, Mahidol University, Thailand
  • Diploma, Thai Board in Internal Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
  • Diploma, Thai Board in Cardiology, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
  • Research Fellowship in Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, MN, U.S.A.
  • National Board Exam of Echocardiography, ASE (American Society of Echocardiography)
  • The Degree of Master in Biomedical Sciences Clinical and Translational Science, Mayo Graduate School, Rochester, MN, U.S.A.

Share:

Related Doctors

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved