ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

ต้อนรับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ เข้าศึกษาดูงาน

01 ก.ค. 2565
-

       เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภายใน และมาตรฐานการบริการ พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศภายในของบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก โดยมีทันตแพทย์หญิง วลัยลักษณ์ เกียรติธนากร ผู้อำนวยการคลินิกทันตกรรม บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรา ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลินิกรอยัลไลฟ์ เวลเนส คลินิก กรุงเทพ ร่วมแนะนำภาพรวมการบริการของคลินิก​

       การเยี่ยมชมคลินิกในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญแก่คนไทยทุกคน​

#BDMSWellnessClinic #LiveLongerHealthierHappier

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved