ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

งานสัมมนาพิเศษ “สุขภาพดี... 24 ชั่วโมง”

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ชีวิตให้สุขภาพดี อายุยืน ยืนได้” ในงานสัมมนาพิเศษ “สุขภาพดี... 24 ชั่วโมง” ที่จัดขึ้นภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 โดยกลุ่ม Sahagroup Healthcare & Wellness ในเครือสหพัฒน์ ณ ห้อง Silk 4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา​

     งานสัมมนาพิเศษ “สุขภาพดี... 24 ชั่วโมง” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ พร้อมแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุข และสุขภาพดี ด้วยการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอด 24 ชั่วโมง​

#BDMSWellnessClinic #LiveLongerHealthierHappier

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved