ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #Heart Rate

สุขภาพน่ารู้
Heart Rate Zone คืออะไร?

รู้จักไว้ ดูให้เป็น เพื่อการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น! 

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved