ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #Eggfreezing

สุขภาพน่ารู้
ฝากไข่ ลดเสี่ยง เพื่อมีลูกในวันที่พร้อม

การฝากไข่แช่แข็ง หรือ Egg Freezing ทางเลือกที่ตอบโจทย์สาว ๆ ยุคใหม่ที่ยังไม่พร้อมมีลูก แต่ยังอยากเปิดโอกาสไว้เพื่ออนาคต โดยการเก็บรักษาเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์ไว้ก่อน และนำมาใช้เมื่อพร้อมมีลูกในเวลาที่เหมาะสม

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved