ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

Tag Results: #อิ๊กซี่

สุขภาพน่ารู้
“การทำอิ๊กซี่” (ICSI) เหมาะกับใคร?​

5 กลุ่มเสี่ยงที่เหมาะกับการทำ ICSI

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved