ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #หัวใจ

สุขภาพน่ารู้
เคล็ด (ไม่) ลับ กับสุขภาพของหัวใจ

หัวใจ ทำหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์รวมของชีวิต เราจึงต้องดูแลหัวใจให้แข็งแรง ด้วยแนวทางการป้องกันเชิงรุกเพื่อให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ

เลือกกินอย่างไร ให้หัวใจแข็งแรง

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved