ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ทันตกรรม

สุขภาพน่ารู้
วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันแข็งแรงหรือไม่อยู่ไปนานๆจะหลุดหรือแตกหรือไม่?

จ​ากความต้องการในการลดการใช้งานวัสดุอุดฟันสีเงินอะมัลกัม และเทคโนโลยีในระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ทำให้มีการพัฒนาวัสดุทดแทนที่มีสีเหมือนฟัน ทำให้มีการพัฒนาวัสดุทดแทนที่มีสีเหมือนฟัน โดยมีความหลากหลายและแข็งแรงมากขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะมาทดแทนการใช้วัสดุสีเงินหรืออะมัลกัมดังกล่าว

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved