ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Tag Results: #ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์

สุขภาพน่ารู้
มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม วางแผนตั้งครรภ์อย่างไร?

สำหรับคู่รักที่วางแผนอยากมีลูก การตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์มีความสำคัญ

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved