ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00
10-1-17960-5-0089

Synpro 15 ผลิตภัณณ์เสริมอาหาร โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ คือ จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอ จะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ทำไมถึงต้องเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Synpro 15

  • ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพิเศษ ทำให้ส่งจุลินทรีย์ดีถึงลำไส้ให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ต้องการตัวช่วยในการเสริมปริมาณเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ ที่หลากหลายสายพันธุ์
  • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Synpro 15 เป็นเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ที่ไม่ต้องแช่เย็นเพื่อคงคุณสมบัติของเชื้อ จึงสะดวกต่อการพกพา

 

ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เลขสารบบอาหาร:  10-1-17960-5-0089


Share:

You might be interested

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved