ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 17:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

หนังสือ Health Brings Wealth

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปลดล็อกกุญแจสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพราะ “สุขภาพดี คือสมบัติที่สำคัญที่สุด”

สุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความมั่งคั่ง และความสำเร็จ​
หนังสือ “Health Brings Wealth”

​ 

  หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณปลดล็อกกุญแจสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพราะ “สุขภาพดี คือสมบัติที่สำคัญที่สุด”

​ 

โดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพทั้ง 4 ท่าน​
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จีรี ดโวชัค​
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เซอร์จิโอ ฟาซิโอ​
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ นายแพทย์ ตนุพล วิรุฬหการุญ​
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คีธ แอล. แบล็ค​

​ 

วางจำหน่ายที่ :​

 

เนื้อหาสารบัญหนังสือ​
 • Chapter 1 : Hippocrates on Preventive Healthcare ​
 • Chapter 2 : The Legacy of Dr.Prasert Prasarttong-Osoth, MD.​
 • Chapter 3 : Co-Authors ​
 • Chapter 4 : Physical Activity is Your Cheapest Medicine ​
 • Chapter 5 : Balanced Nutrition is Key for Your Health ​
 • Chapter 6 : Preventive Cardiology: What You Need to Know and Do ​ ​
 • Chapter 7 : Optimizing Brain Wellness as You Age​
 • Chapter 8 : Lifestyle Medicine ​ - ​ Five pillars for optimizing your health​
 • Chapter 9 : Patient Stories​
 • Chapter 10 : Recipes for Home cooks ​

Share:

You might be interested

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved