ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Telomere Length

RoyalLife Wellness Clinic RoyalLife Wellness Clinic
13,900

 

เทโลเมียร์ เป็นส่วนปลายของโครโมโซม มีบทบาทสำคัญในการป้องกันโครโมโซมในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์ หน้าที่ของเทโลเมียร์ คือป้องกันปลายโครโมโซมจากการหลอมตัวและการสลายตัว ดังนั้นความยาวของเทโลเมียร์จึงสามารถบ่งบอกถึงช่วงชีวิตของเซลล์ได้ เช่น หากผลของการตรวจสอบของเทโลเมียร์มีความยาวก็จะสามารถบ่งบอกว่าสภาวะร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีและอาจส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาวตามไปด้วย

ถ้าไม่อยากให้เทโลเมียร์หดสั้นเร็ว ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น

  • นอนดึก หรือนอนน้อยเป็นประจำ
  • ชอบรับประทานอาหารสำเร็จรูป
  • มีความเครียดสูง
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจำ

เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นตัวการทำร้ายเทโลเมียร์ของเราได้โดยไม่รู้ตัว! นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ได้ด้วยโปรแกรมตรวจเทโลเมียร์ ซึ่งสามารถใช้บ่งชี้อายุของเซลล์ตามชีวภาพ (Biological Age) และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์ (Degenerative Status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ซึ่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคต พร้อมรับคำแนะนำการปรับวิถีชีวิตเพื่อเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันของ RoyalLife Wellness Clinic

 

BWC Telomere Length

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์อายุจริง และความเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย

ราคา 13,900 บาท

 

Share:

Related Packages & Promotions

BWC IgG4 Food Intolerance RoyalLife Wellness Clinic RoyalLife Wellness Clinic

ตรวจให้รู้…หลีกให้ไว อย่าให้อาหารจานโปรดทำร้ายเราทางอ้อม

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved