ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

NK Cell Activity

RoyalLife Wellness Clinic RoyalLife Wellness Clinic
25,000

 

ตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อหาสาเหตุและวางแผนป้องกัน

 

การตรวจความสามารถในการทำงานของ NK Cell หรือเซลล์เพชรฆาต เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเซลล์มะเร็งเชื้อไวรัส และประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกันในระบบภูมิคุ้มกัน

หากประสิทธิภาพในการทำงานของ NK Cell ต่ำ มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

  • เป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง
  • มีรูปแบบการดำเนินชีวิตไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่จัด อดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ
  • มีภาวะเครียดสูง
  • น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
  • ผู้ที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี รับประทานอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ เช่น อาหารจำพวกผักผลไม้ โปรตีนเนื้อสัตว์หรือถั่วเป็นต้น
  • ผู้ที่ได้รับยาบางประเภท เช่น ยากดภูมิคุ้มกัน ยาเคมีบำบัด
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

สำหรับค่าที่สูงกว่าค่าอ้างอิง บ่งชี้ว่าเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพที่ดี นอกจากนี้การตรวจนี้อาจบ่งชี้ว่าร่างกายมีการติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย เช่น SLE หรือ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจความสามารถในการทำงานของ NK Cell สามารถวางแผนร่วมกับแพทย์และทีมงาน Lifestyle Medicine ในการเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทำการนัดหมาย

RoyalLife Wellness Clinic ชั้น 6 อาคารบางกอกพลาซ่า โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอย ศูนย์วิจัย

โทร 02 310 3232

LINE: @royallifewellness or https://lin.ee/yrHt66k

Share:

Related Packages & Promotions

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved