ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 07:00 - 20:00
Sat - Sun 07:00 - 17:00

Food Intolerance

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

“โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารแบบแฝงกว่า 232 ชนิด เพราะคุณอาจไม่เคยรู้ว่าคุณแพ้อาหารจานโปรด”