ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

FIT MOM

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู

การตั้งครรภ์ถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคุณแม่หลายๆ คน
แต่การตั้งครรภ์ก็ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของคุณแม่มากมายเช่นกัน

  • อารมณ์ที่แปรปรวน เกิดภาวะซึมเศร้าจากฮอร์โมนไม่สมดุล
  • รูปร่างที่เปลี่ยนไป น้ำหนักที่สะสมมาตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ อาจลดลงยากกว่าที่คิด
  • ความกังวลหลายๆ เรื่องที่เกิดขึ้น เช่น กังวลเรื่องการเลี้ยงดูลูก กังวลเรื่องสุขภาพของตนเอง
  • คลอดลูกนานแล้วแต่ทำไมยังลดน้ำหนักไม่ลง ทั้งที่พยายามควบคุมน้ำหนัก
  • อยากลดน้ำหนัก ควบคุมอาหาร แต่ก็กังวลว่าลูกน้อยจะไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
  • รู้สึกว่าความแข็งแรงของร่างกายไม่เหมือนเดิม ไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนตอนก่อนตั้งครรภ์

FIT MOM Program 

BDMS Wellness Clinic ตระหนักถึงความกังวลใจของคุณแม่ทุกคนที่อยากมีสุขภาพที่ดี และมีรูปร่างที่สวยงาม แข็งแรง FIT MOM จึงเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาดี ที่อยากให้คุณแม่ทุกๆ คน ได้มีทีมแพทย์และผู้ชำนาญการคอยดูแลในทุกเรื่อง ทุกความกังวลต่อภาวะสุขภาพของคุณแม่ ด้วยโปรแกรมที่รวบรวมสิ่งดีๆ เพื่อปรับสุขภาพของคุณแม่ให้อยู่ในภาวะสมดุล อย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยโปรแกรม FIT MOM

Fit for motherhood

เพราะเราเข้าใจว่าการเป็นคุณแม่นั้นผู้หญิงต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น คุณแม่จึงต้องการความแข็งแรงเพื่อเป็นพลังในการเลี้ยงดูลูกน้อย เพื่อดูแลความสุขของครอบครัวและเพื่อสุขภาพของตนเอง เพราะเมื่อคุณแม่มีสุขภาพที่ดีก็จะมีความสุขมากขึ้น

Inspire by innovation

โปรแกรม FIT MOM รวบรวมเครื่องมือทางการแพทย์นวัตกรรมที่ทันสมัย และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดผ่าน BDMS Wellness Clinic application ผนึกกับการทำงานกันเป็นทีมของแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการ

Train for life

เพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆ โปรแกรม FIT MOM จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของคุณแม่ทุกท่าน เพื่อคุณแม่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองด้วยความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องอย่างยั่งยืนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

Menu for health

“You are what you eat” ยังคงเป็นประโยคที่เป็นจริงอยู่เสมอ เราจึงรวบรวมข้อมูลทางโภชนาการที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพคุณแม่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำนม และยังส่งเสริมการลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ application ติดตามการ รับประทานอาหารอย่างใกล้ชิดโดยนักกำหนดอาหาร

Optimize your wellbeing

เพราะเรารู้ว่าการตั้งครรภ์อาจส่งผลให้คุณแม่มีปัญหาเรื่องของสมดุลฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้คุณแม่หลายคนมี ปัญหาเรื่อง ระบบเผาผลาญ การนอนหลับ อารมณ์ที่อ่อนไหว การปรับฮอร์โมน อย่างถูกต้องจึงเป็นการเพิ่มทั้งความสุข และความมั่นใจให้กับคุณแม่

Multidisciplinary approach

โปรแกรม FIT MOM ประกอบด้วยการวางแผนการรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ การตรวจสุขภาพแบบองค์รวม บริการจัดอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยนักกำหนดอาหาร การออกกำลังกายด้วยเครื่องมือ DAVID Gym Solution และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสรีระด้วย BWC Royal Slim Body

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved