ติดต่อ +66 2 826 9999
Mon - Fri 08:00 - 17:00
Sat - Sun 08:00 - 12:00

ออกแบบรอยยิ้มด้วย Digitally Assisted Smile Design

คลินิกสุขภาพเชิงป้องกัน และฟื้นฟู


โปรแกรมอันทันสมัยของเราจะช่วยเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ การมองเห็น การสื่อสารของคุณกับทันตแพทย์ตลอดการทำฟัน

เนื่องด้วยปัจจุบัน คนไข้มีความคาดหวังที่สูงขึ้นในการทำฟัน ไม่ใช่เพียงแค่ฟันที่สวยงามและใช้งานได้ดีเท่านั้น แต่ยังต้องเหมาะสมกับบุคลิกเฉพาะของแต่ละบุคคล ฉะนั้นแล้วทันตแพทย์จึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการรักษา และการให้บริการโดยนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้มากขึ้น การนำเทคโนโลยีการออกแบบรอยยิ้มด้วยโปรแกรม Digitally Assisted Smile Design เข้ามาใช้ จะเป็นตัวช่วยให้คนไข้กับทันตแพทย์สื่อสารกันได้เข้าใจตรงจุดมากขึ้น

คนไข้จะสามารถเห็นภาพได้ว่าฟันที่ทำออกมาแล้วจะมีลักษณะอย่างไร ระหว่างกระบวนการจะมีการสื่อสารกับคนไข้อย่างละเอียด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และตรงกับภาพที่วางเอาไว้ให้มากที่สุด เทคโนโลยีนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำให้คนไข้มองเห็นภาพหลังการรักษาได้

การเปลี่ยนแปลงการออกแบบรอยยิ้มจากแบบ 2 มิติ มาสู่ 3 มิติ สามารถช่วยทีมทันตแพทย์ให้มองเห็นภาพ เข้าใจ และออกแบบการรักษาให้เป็นไปตามแผน ตั้งแต่การออกแบบการรักษาแบบชั่วคราวไปจนถึงสิ้นสุดขั้นตอนการรักษาอย่างสมบูรณ์ได้ง่ายขึ้น เทคนิคการรักษาแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้งานของทันตแพทย์ลดลง แต่ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันระหว่างทีมทันตแพทย์และคนไข้ให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ฉะนั้น ทั้งทีมทันตแพทย์กับคนไข้จึงเสมือนได้ทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจตรงกันในการรักษา อันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่สวยงามน่าพึงพอใจ

@2020 BDMS Wellness Clinic. All rights Reserved